Tag Archives: Pisanie prac

Pedagogika i pedagog

Absolwent pedagogiki jest człowiekiem szczególnie wyczulonym na sprawy drugiego człowieka, a zwłaszcza dziecka. Pedagodzy posiadają przede wszystkim umiejętności komunikacyjne i społeczne. Posiadają pewną łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich oraz są otwarci na dialog. Potrafią dostrzegać problemy o charakterze edukacyjnym i wychowawczym.

pedagogika

Osoby kończące studia pedagogiczne posiadają wiedzę ogólną z pedagogiki, historii i filozofii, socjologii i psychologii, co jest niezbędne z punktu widzenia poznania procesów kształcenia, wychowywania, pracy opiekuńczej z dziećmi, a także samodoskonalenia zawodowego. Pedagodzy potrafią odpowiednio posługiwać się zdobytym w czasie studiów warsztatem metodycznym, a dzięki temu dostrzega i rozumie procesy zachodzące w środowisku i w człowieku, które w nim żyje. Dodatkowe umiejętności takie jak diagnozowanie sytuacji i zagrożeń zbiorowości i grup społecznych należą do innych umiejętności, jakie posiada pedagog.

Osoby kończące studia pedagogiczne, dzięki procesowi kształcenia są wyczuleni na czynniki rozwojowe ubóstwa, sieroctwa, deficyt i zanik więzi społecznych, toteż dzięki umiejętnościom zdobytym w czasie studiów przyczynia się do zmniejszenia negatywnych skutków tych czynników poprzez organizację sił społecznych na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych.

Pedagodzy są bardzo potrzebni w każdym społeczeństwie, zarówno ich badania o charakterze teoretycznym, a przede wszystkim praca z podopiecznymi jest nad wyraz koniecznym społecznym działaniem.